Η FORTISIS ιδρύθηκε το 2011 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στη Μάλτα, διαθέτοντας στην αγορά ολοκληρωμένες λύσεις επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αναπτύσσοντας κοινόχρηστες υποδομές, συστήματα διαχείρισης και εφαρμογές φόρτισης και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε τοπικές και περιφερειακές αρχές, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και ιδιωτικές εταιρείες για την ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Προφίλ

Προφίλ

Προφίλ

Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τη μετάβαση στην εποχή της αυτοκίνησης μηδενικών ρύπων με ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και αειφόρες λύσεις και να συμβάλλουμε στην κάλυψη των αναγκών των χρηστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των δημοσίων αρχών για δημόσια προσβάσιμα σημεία, στα οποία θα μπορούν να φορτίζονται τα ηλεκτρικά οχήματα.

Μέσω της βελτίωσης των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και της προώθησης στην πράξη της αρχής της βιώσιμης κινητικότητας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θέλουμε να καταστήσουμε τη ζωή στον πλανήτη μας βιώσιμη για τις επόμενες γενεές και να δημιουργήσουμε μία αλυσίδα αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους στο πεδίο του ανεφοδιασμού των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ανοίγοντας το δρόμο για μεταφορές απαλλαγμένες από ρύπους.

Το όραμα της FORTISIS είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθιστώντας τη φόρτιση τους, οικονομικά προσιτή, οικολογική, εύκολη και διαθέσιμη όπου χρειάζεται, ενθαρρύνοντας και ενισχύοντας παράλληλα την περιβαλλοντική συνείδηση των χρηστών τους.

Η FORTISIS τοποθετεί την εταιρική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα της δραστηριότητας και στρατηγικής της και μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, προσπαθούμε διαρκώς να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Συνεργασίες

Συνεργασίες

Συνεργασίες

Η FORTISIS συνεργάζεται με κατασκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, τεχνικές εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς ανάπτυξης προτύπων και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με τα συναφή ζητήματα, για να παράσχει στους πελάτες της, τις πιο τεχνολογικά προηγμένες, εύκολες στη χρήση και oικονομικά προσιτές λύσεις ανεφοδιασμού των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Έγραψαν - είπαν για εμάς

Έγραψαν και είπαν για εμάς

Έγραψαν - είπαν για εμάς

Fortizo Card

Ανανέωση Χρόνου Φόρτισης

Top Up your Card