Λυσεις φορτισης ηλεκτρικων αυτοκινητων

Λύσεις δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Η FORTISIS διαθέτει πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη δημόσια προσβάσιμων υποδομών φόρτισης και έχει ενεργό συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και πρωτοβουλίες για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και των εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές.

Οι κοινόχρηστες υποδομές φόρτισης σε συνδυασμό με τα ευφυή δίκτυα διανομής ενέργειας, τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές και τα on-board συστήματα διασύνδεσης, που διαθέτουν τα σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα, αποτελούν τη βάση επάνω στην οποία αναπτύσσουμε και παρέχουμε προηγμένες υπηρεσίες δημόσιας φόρτισης του ηλεκτρικού αυτοκινήτου σας.

Σταθμοί δημόσιας φόρτισης αυτοκινήτων

Σταθμοί δημόσιας φόρτισης

Δημόσια φόρτιση

Στο πλαίσιο αυτό η FORTISIS αναπτύσσει και λειτουργεί το δικό της δίκτυο κοινόχρηστων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και παράλληλα διαθέτει μεγάλη γκάμα σταθμών κατάλληλων για δημόσια φόρτιση, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη διαχείριση και την εμπορική εκμετάλλευση δημόσια προσβάσιμων και ιδιωτικών σταθμών φόρτισης που ανήκουν σε τρίτους.

Μέσω υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και εξειδικευμένης πλατφόρμας λογισμικού, το οποίο υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης από οργανισμούς αυτοδιοίκησης, προμηθευτές ενέργειας, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και μέσω έξυπνων εφαρμογών και διαδραστικών εργαλείων για τους χρήστες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στοχεύουμε να διευκολύνουμε την εξάπλωση των υποδομών δημόσιας φόρτισης, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε επίπεδο λειτουργίας του οικοσυστήματος της ηλεκτροκίνησης.

Συνεργαζόμαστε με φορείς των κλάδων των μεταφορών, της ενέργειας και των κατασκευών προκειμένου να εξασφαλιστεί η επικοινωνία των υποδομών φόρτισης με τα ευφυή δίκτυα διανομής ενέργειας και έτσι να διευκολυνθούν οι καταναλωτές στην άνετη πρόσβαση τους σε νέες υπηρεσίες και ταυτόχρονα οι προμηθευτές ενέργειας, οι τοπικές αρχές και οι φορείς των μεταφορών, να αυξήσουν την οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων τους στην ηλεκτροκίνηση, βελτιώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της αλυσίδας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Fortizo Card

Ανανέωση Χρόνου Φόρτισης

Top Up your Card