Με απόλυτη εξειδίκευση στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης και με ενεργή συμμετοχή στην έρευνα και προώθηση συναφών λύσεων, η FORTISIS, μπορεί να βοηθήσει επιχειρήσεις, επαγγελματίες και οργανισμούς να ενταχθούν στη νέα εποχή της βιώσιμης κινητικότητας, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τα οφέλη των ηλεκτρικών οχημάτων και των έξυπνων δικτύων διανομής.

Ως μέλος του European E-Mobility Consulting Group συνδυάζουμε τη διεθνή εμπειρία και ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων από ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο συνεργατών υψηλής ειδίκευσης, από τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ενέργειας και των μεταφορών.

Για στόλους οχημάτων

Για στόλους οχημάτων

Για στόλους οχημάτων

Η έλευση και η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη των ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέρει πλέον πρόσθετες επιλογές και σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης και αποδοτικότητας σε επιχειρήσεις με μικρούς ή μεγαλύτερους στόλους επαγγελματικών οχημάτων. Με εξειδικευμένη γνώση για τις διαθέσιμες τεχνολογίες, τις προκλήσεις και τις κρίσιμες παραμέτρους για την αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με αντίστοιχα ηλεκτρικά, μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά οργανισμούς και επιχειρήσεις να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για την ένταξη ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο στόλο τους.

Στη βάση των συγκεκριμένων αναγκών και στόχων κάθε οργανισμού

  • αξιολογούμε τη σκοπιμότητα ένταξης ηλεκτρικών οχημάτων στον εταιρικό στόλο, αναλύοντας τα δεδομένα κάθε ξεχωριστής περίπτωσης
  • τεκμηριώνουμε την αποδοτικότητα των διαθέσιμων επιλογών από άποψη
    • κόστους απόκτησης και λειτουργικού κόστους για όλη τη διάρκεια κατοχής των οχημάτων και
    • ευρύτερων οφελών από τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και από την ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας κάθε οργανισμού
  • συμβουλεύουμε για την επιλογή του καταλληλότερου τύπου αυτοκινήτων και εξοπλισμού επαναφόρτισης, που μπορούν να εξυπηρετήσουν πληρέστερα τους στόχους του οργανισμού.
  • παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε στόλου για την επαναφόρτιση των επαγγελματικών αυτοκινήτων του, συμπεριλαμβανομένου του βέλτιστου σχεδιασμού ανάπτυξης των σχετικών υποδομών, αλλά και πακέτων πρόσβασης σε ημι-κοινόχρηστους ή δημόσιους σταθμούς φόρτισης.

Εάν ήδη έχετε αποφασίσει ή σκέφτεστε να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα ηλεκτρικά οχήματα σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς με στόλους επαγγελματικών οχημάτων, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου η ομάδα των ειδικών μας να σας βοηθήσει να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη από την ηλεκτροκίνηση.

Για υποδομές φόρτισης Η/Ο

Για ανάπτυξη και εκμετάλλευση υποδομών φόρτισης Η/Ο

Για υποδομές φόρτισης Η/Ο

Η FORTISIS συνδράμει τους πελάτες της στο σχεδιασμό και υλοποίηση των βέλτιστων επιχειρηματικών μοντέλων για την ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση δικτύων δημόσια προσβάσιμων υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ξεκινώντας από την αξιολόγηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών κάθε οργανισμού, που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο πεδίο των υπηρεσιών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε το αποδοτικότερο επιχειρηματικό μοντέλο για κάθε περίπτωση και να υποστηρίξουμε την υλοποίηση του με ολοκληρωμένο τρόπο και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε οργανισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα προσιτές χρεώσεις για τους χρήστες των ηλεκτρικών οχημάτων.  Παρέχουμε, εξειδικευμένη τεκμηρίωση για τη χωροθέτηση των υποδομών, την επιλογή της βέλτιστης τεχνολογικής λύσης, την ανάλυση κόστους οφέλους της επένδυσης, καθώς και υποστήριξη για την υιοθέτηση  εύχρηστων και κατανοητών λύσεων τιμολόγησης και πληρωμής μέσω ευφυών και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Για βιώσιμη κινητικότητα

Για λύσεις βιώσιμης κινητικότητας

Για βιώσιμη κινητικότητα

Αναπόσπαστο κομμάτι οποιαδήποτε πολιτικής βιώσιμης κινητικότητας και απανθρακοποίησης των μεταφορών, είτε αφορά έναν μεμονωμένο οργανισμό, είτε μια ολόκληρη πόλη και ένα μεταφορικό σύστημα, αποτελούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 

Κατανοώντας την πολυπλοκότητα, αλλά και την αλληλεξάρτηση και συμπληρωματικότητα κάθε πρωτοβουλίας στο πεδίο της αυτοκίνησης, με άλλες παρεμβάσεις που αφορούν τα πεδία των μεταφορών, της ενέργειας και των κατασκευών, προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες τεκμηρίωσης και έρευνας σε φορείς που στοχεύουν να αναδείξουν και να προωθήσουν τη βιώσιμη κινητικότητα ως μέρος του στρατηγικού και επιχειρησιακού τους σχεδιασμού.

Fortizo Card

Ανανέωση Χρόνου Φόρτισης

Top Up your Card